Coaching

voor kinderen en ouders

Leerproblemen en coaching

Hieronder beschrijf ik de mogelijkheden voor het coachen en begeleiden van leerproblemen:

Een psychomotorisch gedragsspecialist brengt een kind weer in balans, zo komt er wel uit wat er in zit!

Voordat een kind tot leren komt heeft het een fundament nodig, zonder fundament wordt alles wat je daar op wilt bouwen heel wankel of stort zelfs in. Hiernaast zie je op het plaatje uit welke onderdelen dit fundament bestaat. Mijn screenings zijn bedoeld om te kijken naar de onderdelen van het fundament en er desgewenst aan werken. 

Besef: bepaalde trajecten vragen ook wat van jou als ouder, er moet immers dagelijks of meerdere keren per week geoefend worden. Dit zijn veelal leuke beweegoefeningen dus het maakt het oefenen wel leuk! Ik maak een passend programma bij ieder traject maar ook bij ieder gezin.

Screening Primaire reflexen 
Bij het screenen van de primaire start ik met een vragenlijst voor ouders. Daarna ga ik in één sessie allerlei oefeningen doen waarbij ik kijk welke reflexen er nog actief zijn.
Ik kijk oa naar; MORO, FPR, ATNR, STNR, TLR, Babkin, SGR, HRR, Bauer Crawling, Pull to sit, Palmar Grasp, voetreflexen Babinsky/plantar, Landau, Tendon Guard. Veel van deze reflexen heb ik uitgewerkt op de pagina Primaire reflexen
Na de screening volgt een uitgebreid verslag en een plan van aanpak. De eerste periode bestaat veelal uit passieve wiegoefeningen waaraan we steeds actievere oefeningen toevoegen. Veel ouders (en kinderen!) merken al binnen 6 weken na het oefenen verschil! 

Screening dominantieprofiel
Met het dominantieprofiel kijken we naar welke hersenhelft, oog, oor, hand en voet dominant is. Dit geeft veel informatie over hoe het kind leert, wat er blokkeert bij stress. Hier komt een profiel uit d.m.v. een verslag waar de school goed mee uit de voeten kan omdat het handvatten geeft over hoe het kind leert en hoe het ondersteund kan worden. Daarnaast kijken we ook naar het werkgeheugen en de psychomotoriek. 

Visuele screening:
Komt uw kind niet goed mee met lezen maar oefenen levert weinig tot niets op? Kom dan eens langs voor een visuele screening bij Kidz-ID. Ik screen de ogen oa op hun samenwerking, het accomoderen van de ogen en de saccadische oogbewegingen (oogsprongetjes). Daarnaast werk ik met de bioptor om de samenwerking van de ogen te bekijken. Indien nodig verwijs ik door naar een functioneel optometrist. Daarnaast voer ik diverse motorische testen uit; ik kijk naar mogelijk nog actieve reflexen die het leesproces kunnen bemoeilijken en ik kijk naar de lateralisatie (dominantie/samenwerking van hersenhelften). Vanuit de screening wordt er een plan van aanpak opgesteld om zo samen aan de slag te gaan. 

JaMaRa rekenaanpak 
JaMaRa is een aanpak voor rekenen die bestaat uit een eenduidige rekenstrategie waarbij het koppelen van getalbegrip aan hoeveelheidsbegrip centraal staat, echt "snappen wat je doet en wat dat betekent". We werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting. Daarnaast is dit een manier van werken waarbij het lijf gebruikt wordt. Het kind leert hoeveelheden niet alleen zien, horen en zeggen maar het gaat ook voelen en door middel van beweging echt letterlijk ervaren. Op deze manier vergroot je het leervermogen van het kind. Succes verzekerd!
De rekenaanpak start met een screening; waar zit het kind in de ontwikkeling? Vanuit daar zet ik een plan op waarbij er ongeveer 1 x in de 2 weken een afspraak  gepland staat voor nieuwe oefeningen en de voortgang. In de tussentijd wordt er thuis geoefend met de diverse opdrachten. Het gaat om 2x per dag 5 minuten voor de snelste progressie. Extra oefenmomenten plannen samen met mij kan natuurlijk ook. 
Dus loopt jouw kind vast op het rekenen? Kom langs voor de screening!

Een uitgebreide blog over over JaMaRa en de ervaringen lees je hier: https://www.cnls.nl/jamara-rekenen/